Szybki kontakt
pn-pt od 8 do 18, sobota od 8 do 15
Koszyk

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU STREFASMYKA.COM

§1. Postanowienia ogólne

 1. Firma TMRL spółka z o.o. KRS:0001036457 NIP: 6912569744 REGON: 52533008200000 (nazywana dalej sprzedawcą) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony www.strefasmyka.com
  Kontakt: sklep@strefasmyka.com
 2. Zamówienia w sklepie składać mogą osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§2. Składanie zamówień i płatność

 

Mastercard and Visa

 1. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne podanie danych w systemie sklepu internetowego. Podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub poprzez email.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę sprzedażową produktu 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mailową w ciągu 72 godzin od jego otrzymania. W szczególnych wypadkach (na skutek błędu informatycznego, lub nieuzasadnionego użycia kodu rabatowego bądź pozyskania i wykorzystania go w sposób niezgodny z regulaminem) sklep ma prawo odstąpić od sprzedaży i nie zrealizować zamówienia.
 4. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji lub anulacji zamówienia.
 9. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu jego wysyłki.
 10. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem
  przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w
  terminie 14 dni.

§3. Koszt i czas dostawy

 1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Dostawa przesyłki do klienta jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są zawarte w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Sklep nie umożliwia odbioru osobistego zamówień.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności w przypadku płatności kartą lub bezzwłocznie w przypadku dostawy za pobraniem.
 5. Przesyłki dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej (dodatkowa opłata za przesyłki międzynarodowe).
 6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary.
 7. Przesyłkę i opakowanie zewnętrzne należy sprawdzić przed podpisaniem odbioru, w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia lub jakichkolwiek innych zastrzeżeń należy zgłosić kurierowi przed podpisaniem listu przewozowego lub  potwierdzenia odbioru na urządzeniu mobilnym. Następnie należy razem z kurierem sporządzić protokół szkody.

§4. Reklamacje i zwroty

 1. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres firmy z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Koszt odesłanego towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu i przesyłki lub zaoferuje inny produkt.
 3. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Wraz ze zwracanym produktem należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku kiedy zakupiony produkt ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych po otwarciu opakowania nie może zostać ponownie użyty m.in. suplementy, wówczas zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Kontakt reklamacyjny: sklep@strefasmyka.com

§5. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kupującego jest TMRL spółka z o.o. KRS:0001036457 NIP: 6912569744 REGON: 52533008200000
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@strefasmyka.com
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną Polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak również w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego jeśli zapisał się np. na newsletter.
 4. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, prawnicze, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
 5. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej wykonaniu, lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
 9. Administrator wdrożył szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi administrator ściśle współpracuje.
 10. Administrator strony posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o jego aktywności, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Kupujący w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny.
 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Informacje znajdujące się na stronie produktowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Nasze bezpieczne płatności

Płatności AUTOPAY